ECSHOP插件网官网用户注册协议

开通会员协议


                  模板会员只能下载模板(V6模板除外)    插件会员只能下载插件            


 备注:会员需自行安装模板,自行安装插件(有提供安装教程说明书-每个模板插件都是亲自测试过保证可用)


如需要代为安装修改开发,请和在线客服联系,谢谢合作


注册缴费即可开通模板会员,插件会员


会员有效期:会员有效期3个月,自开通日算起,因为会我们长期更新模板插件

收费标准:

模板会员3000元可以下载整站模板(V6模板除外)

插件会员300元可以下载整站插件


开通会员表示自愿,不给予退还会员费


开通会员流程:微信扫码添加在线客服--然后注册会员
立即点击:会员登录     会员注册